Ugovori za 2021 godinu

Građevinsko -zanatski radovi na objektima - Refena doo

Adaptacija vazdušne pucaone Strelišta "Ljubović" - Hamar DOO

Zamjena cirkulacionih pumpi na Gradskim bazenima- Saniteco Group d.o.o.

Zamjena krovnog prekrivača objekta Strelište "Ljubović" - Refena DOO

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - Ljetopis DOO

Ugovor o usluzi Fizičkog obezbjeđenja objekata - D-Security 

Osiguranje imovine, zaposlenih i škole sportskog plivanja - Lovćen osiguranje

Nadogradnja sistema Video nadzora - Pro-link

Ugovor o usluzi Fizičkog obezbjeđenja objekata - D-Security

Javni poziv br. 02/21 za davanje u zakup poslovnog prostora - Restoran  “Morača” u sklopu SC “Morača”

Ugovor o jednostavnoj nabavci 3291 (UPS) - Trinaest d.o.o

Ugovor o održavanju PP sistema - Win project

Ugovor o jednosavnoj nabavci br.05/IN/21 - DOO Grand Design

Ugovor o jednosavnoj nabavci br.02/IN/21 - Agroauto d.o.o.

Ugovor o jednostavnoj nabavci - Interesta d.o.o

Ugovor o pružanju usluga - D Security d.o.o.

Ugovor o jednostavnoj nabavci br.1681- Elkon

Ugovor o jednostavnim nabavkama P2 - Elbat d.o.o.

Ugovor o usluzi obezbjeđenja objekata - D-Security d.o.o.

Ugovor o mjesečnom održavanju agreagata - Novi Sjever Mont d.o.o.

Ugovor o dežurstvu na međunarodnim utakmicama - Novi Sjever Mont d.o.o.

Ugovor o jednostavnim nabavkama P4 - Ski centar Javorovača

Ugovor o jednostavnim nabavkama P1 - Agro auto d.o.o.

Ugovor o jednostavnim nabavkama P3 - OC IMP Klima

Ugovor o održavanju Elektromotornog pogona (EMP) i BMS-a na Gradskim bazenima - Elkon

Ugovor o održavanju i kontroli sistema za automatsko upravljanje nalivanja na Gradskom stadionu - Elkon

Ugovor o održavanju sistema za uzorkovanje i hlorisanje bazenske vode - Elkon